SMOKEY QUARTZ ROUND

Sku: V-197

In Stock

GEMSTONE : SMOKEY QUARTZ

CODE : V- 197

SHAPE : ROUND

SIZE : 6 MM

PCS : 19

WIGHT : 16.50 cts

CUT : CABOCHON

$1.29 $0.29